Szkoła Podstawowa im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie


Idź do treści

Zapraszamy rodziców uczniów na wywiadówkę w dniu 30 stycznia 2015 roku.
Przewidywany porządek zebrania:
15.30 - spotkanie ogólne w sali gimnastycznej
" Informacja wynikach nauczania i sprawozdanie z działalności szkoły w I semestrze
" Prelekcja na temat bezpieczeństwa w czasie ferii
" Prelekcja na temat motywowania do nauki
" Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w I semestrze
16.20 - spotkanie w klasach z wychowawcami, informacja o wynikach w nauce i zachowaniu za I semestr oraz o realizacji planu pracy wychowawczej

Szkoła Podstawowa w Ostrowie położona jest w dolinie rzeki Urzędówki na granicy trzech miejscowości: Ostrowa, Popkowic i Zadworza. Terytorialnie leży w granicach gminy Wilkołaz, jednak uczęszczają do niej uczniowie mieszkający w gminie Urzędów i w gminie Wilkołaz. Region ten jest jest typowo rolniczy. Główne uprawy to zboża, rośliny okopowe, owoce miękkie ( głównie maliny) oraz warzywa. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa
Szkoła Podstawowa w Ostrowie jest sześcioklasową szkołą publiczną. W roku szkolnym 2014/2015 w szkole uczy się 103 uczniów w sześciu oddziałach. Przy szkole funkcjonuje również oddział przedszkolny, w którym przygotowuje się do podjęcia nauki w szkole 21 pięcio- i sześciolatków . W roku szkolnym 2005/2006 otrzymaliśmy nowoczesną pracownię komputerową sfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Korzystają z niej uczniowie klas IV-VI na zajęciach z informatyki i koła informatycznego, ale również uczniowie klas młodszych na zjęciach komputerowych. Ponadto w bibliotece szkolnej znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej dostępne dla wszystkich uczniów.Uzyskaliśmy je w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej również wspieranego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła posiada dobre warunki lokalowe. Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym. W szkole pracuje 14 nauczycieli. Klasy liczą od 10 do 17 uczniów. W czerwcu 2013 roku zostalo oddane do uzytku boisko wielofunkcyjne o nowoczesnej nawierzchni oraz parking.W wakacje został przeprowadzony w budynku kapitalny remont istalacji elektrycznej. W pobliżu szkoły znajduje się również pełnowymiarowe boisko piłkarskie, z którego korzystają uczniowie naszej szkoły. Bardzo dobrze układa się również współpraca z parafią rzymsko- katolicką w Popkowicach. Uczniowie szkoły aktywnie uczestniczą w uroczystościach religijnych.
W roku 2008 w szkole został przeprowadzony gruntowny remont. Zostało wymienione pokrycie dachu, wykonano docieplenie budynku i remont elewacji oraz wymieniono centralne ogrzewanie.
Kotłownię weglową zastąpiło ekologiczne ogrzewanie gazowe. 24 maja 2009 roku odbyły się uroczystości nadania szkole imienia Wacława Rafalskiego oraz obchody 150- lecia istnienia naszej placówki
Zdjęcia zamieszczone na stronie wykonali: T. Franc. , J. Lemiecha
Licznik odwiedzin

Strona główna | Nauczyciele | Organizacje szkolne | Uczniowie | O szkole | Projekty unijne | Aktualnosci | Rada Rodzicow | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego